אורח החיים של פוקולרה

התבוננות ביחד עם כולם

בניית מערכות יחסים

רוחניות הפוקולרה מתמקדת על מערכות יחסים, ומי שחי בהתאם מבטא זאת באמצעות אהבת הזולת ואת האנושות כולה. יצירת יחסים של אהבה, איפה ששוכן אלוהים כפי שהבטיח ישוע (הבשורה על-פי מתי י"ח:20) היא לב ליבה והכוח המניע של כל קהילה, פרויקט, ופעילות של פוקולרה.

"אל תתנו לאף אחד לעבור לידינו לשווא."
(קיארה לוביק, Detti Gen (מקור באיטלקית), 1999, עמ' 39)

רוחניות קהילתית

ברוחניות של פוקולרה, אהבת הזולת היא לא רק תוצאה של אהבתנו לבורא, אלא הדרך ההכרחית והחיונית כדי לאהוב את ה'. לאהוב את הקב"ה מוביל באופן בלתי נמנע לאהבת הזולת, ואהבת הזולת מובילה לחוויה של איחוד יותר עמוק עם אלוהים.

"האדם שלידי נברא כמתנה בשבילי ואני נוצרתי כמתנה לאדם שלידי. על פני האדמה הכל עומד ביחס של אהבה עם כולם; כל דבר עם כל דבר. אנחנו צריכים להיות אהבה ולגלות את חוט הזהב בין כל הדברים הקיימים."
(קיארה לוביק, Essential Writings (מקור באנגלית), לונדון 2007, עמ' 87)

רוחניות רלוונטית לעולם של היום

הפוקולרה מתקמדת על בניית מערכות יחסים עם כל מי שאנו פוגשים בחיי היומיום שלנו בכל הנסיבות והמצבים.

"זה דבר מושך מאוד בזמן המודרני, לחדור לפסגת ההתבוננות בעת התחברות עם כולם, כל אדם לצד אחרים."
(קיארה לוביק, Essential Writings (מקור באנגלית), לונדון 2007, עמ' 169)